LIÊN HỆ

Thông tin Liên hệ

Thông tin Liên hệ

  • Suite 29, Level 1, Liberty Plaza. 256 Chapel Road South. Bankstown NSW 2200. Australia
  • australia@uhmhotels.com
  • 14 Mount Elizabeth #22-04 Postal code: 228512 Singapore
  • singapore@uhmhotels.com
  • Tầng 8 tòa nhà One Opera , 115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
  • 0236 6281 777. 0983 87 2727
  • info@uhmgroup.com.vn
  • 385A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình , TP Hồ Chí Minh
  • 028 66853737. 0983 87 2727
  • info@uhmgroup.com.vn
(*): Các trường bắt buột nhập