Cải tiến công năng dự án

Cải tiến công năng dự án

19.12.2019

Trong quá trình vận hành, UHM Group sẽ tham gia vào việc cải tiến định kỳ công năng dự án, giúp dự án duy trì tính hiệu quả liên tục, đáp ứng được sự thay đổi chung về công nghệ, quy trình, nhân sự. 

Các dự án khi cải tiến công năng cần được đảm bảo về các yếu tố sau:

  • Tiến hành cải tiến từng phần, từng bước, giúp hệ thống thay đổi một cách ổn định và bài bản
  • Việc nâng cấp, cải tiến công năng cần được nghiên cứu kỹ, có sàng lọc, đánh giá về tính hợp lý và bền vững trước khi áp dụng

Việc cải tiến, làm mới hệ thống, quy trình, công cụ dụng cụ sẽ giúp dự án luôn đáp ứng được nhu cầu của thị trường, khách hàng, nâng sức cạnh tranh và đảm bảo phát triển bền vững.