Rà soát và điều chỉnh thiết bị, công năng

Rà soát và điều chỉnh thiết bị, công năng

19.12.2019

Tập đoàn UHM sẽ tiến hành rà soát và kiểm tra toàn bộ các thiết bị, các công cụ dụng cụ. Sau đó sẽ đánh giá lại và đưa ra những phương án thay thế, điều chỉnh phù hợp theo tiêu chuẩn và quy mô của Dự án.
Các hoạt động của Dự án phải tuân thủ đúng theo pháp luật, quy định của chính quyền các cấp và các quy định, định mức, tiêu chuẩn được Dự án ban hành theo thẩm quyền.

 

Các tiêu chuẩn dịch vụ, định mức kỹ thuật và quy định quản lý của Dự án là những chuẩn mực được xây dựng dựa trên cơ sở và điều kiện cụ thể của Dự án, không trái với quy định của Nhà nước.

 

Xây dựng các tiêu chuẩn, định mức và quy định của Dự án bao gồm:

- Nghiên cứu nhu cầu và sự cần thiết phải xây dựng những tiêu chuẩn, định mức, quy định của Dự án;

- Nghiên cứu những quy định của Nhà nước có liên quan;

- Lựa chọn phương pháp tiếp cận và xây dựng tiêu chuẩn, định mức, quy định;

- Tiến hành xây dựng tiêu chuẩn, định mức, quy định cụ thể;

- Tham khảo ý kiến chuyên gia, người lao động;

- Hoàn thiện, thẩm định, trình duyệt;

- Xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát, điều chỉnh.

 

Xây dựng định mức lao động và định biên lao động cho từng bộ phận

- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng lao động theo vị trí công việc.

- Xây dựng định mức lao động (hoặc khoán) cho cá nhân và bộ phận.

- Quy định số lượng lao động thường xuyên và lao động thời vụ cho từng bộ phận.

 

Dự kiến và hoạch định tiêu chí cụ thể của bản mô tả công việc

- Thiết kế các tiêu chí cho các chức danh nghề khác nhau.

- Đáp ứng năng lực và động cơ làm việc của nhân viên.

- Mô tả các hoạt động mà nhân viên phải thực thi để đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

- Đề cao vai trò của nhân viên tại từng vị trí công việc.

 

Nội thất dự án luôn là một phần quan trọng trong Tư vấn Công cụ dụng cụ

Việc quản lý tốt trang thiết bị dự án sẽ giúp doanh nghiệp giảm tải các chi phí bảo hành, mua mới

 

Bài viết khác