Định mức vốn đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 

Định mức vốn đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn 

03.06.2024

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng và tiêu chuẩn của công trình. Việc tính toán suất vốn đầu tư cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn du lịch theo Quyết định số 107 ngày 22/6/1994 của Tổng cục Du lịch và các quy chuẩn trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4391:2015 và TCVN 5065:1990. Điều này giúp đảm bảo rằng suất vốn đầu tư được tính toán phù hợp với quy mô và tiêu chuẩn của từng loại khách sạn, từ 1 sao đến 5 sao.

Định mức vốn đầu tư trong xây dựng nhà hàng khách sạn

Định mức vốn đầu tư trong xây dựng nhà hàng khách sạn

Định mức vốn đầu tư xây dựng khách sạn gồm những gì?

Vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn là một phần quan trọng trong quá trình phát triển dự án kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Để xác định đúng suất vốn cần thiết, các yếu tố cần được tính toán một cách cẩn thận và khoa học. Định mức vốn đầu tư bao gồm: 

  • Chi phí xây dựng công trình chính và các công trình phục vụ theo tiêu chuẩn quy định của từng loại khách sạn.
  • Chi phí thiết bị và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, thể dục thể thao, vui chơi giải trí và an toàn phòng cháy chữa cháy. 
  • Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho mỗi giường ngủ theo năng lực phục vụ, nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh và chất lượng phục vụ cho khách hàng. 

Quy mô đầu tư

Đơn vị tính: triệu VNĐ/giường

Chi phí xây dựng

Chi phí thiết bị

Suất vốn đầu tư

Khách sạn 1 sao

106,23

32,42

159,48

Khách sạn 2 sao

158,01

51,53

240,31

Khách sạn 3 sao

339,41

89,39

493,40

Khách sạn 4 sao

448,02

146,00

677,34

Khách sạn 5 sao

649,26

174,96

947,51

Tham khảo định mức vốn đầu tư xây dựng khách sạn từ 1 sao đến 5 sao

Quy mô đầu tư trong ngành khách sạn thường được tính bằng đơn vị triệu VNĐ trên mỗi giường. Chi phí xây dựng và thiết bị cho mỗi hạng mục khách sạn từ 1 sao đến 5 sao có sự chênh lệch rõ ràng. 

Ví dụ, để xây dựng một khách sạn 1 sao, chi phí khoảng 106,23 triệu VNĐ/giường, trong khi đó, để xây dựng một khách sạn 5 sao, chi phí lên đến 649,26 triệu VNĐ/giường. 

Qua đó cho thấy sự khác biệt về quy mô đầu tư giữa các hạng mục khách sạn. Với suất vốn đầu tư tương ứng, các nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào dự án khách sạn để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và sinh lời trong dài hạn.

Định mức vốn đầu tư xây dựng khách sạn gồm những gì?

Định mức vốn đầu tư xây dựng khách sạn gồm những gì?

Tỷ trọng định mức vốn đầu tư theo từng khối chức năng

Công trình của khách sạn được chia thành ba khối chức năng chính theo tiêu chuẩn thiết kế. 

  • Khối phòng ngủ, bao gồm các phòng ngủ dành cho khách và phòng trực của nhân viên để đảm bảo an ninh và sự phục vụ cho khách hàng. 
  • Khối phục vụ công cộng, bao gồm sảnh, phòng ăn, nhà bếp, phòng y tế, phòng giải trí, khu thể thao và các tiện ích khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ tại khách sạn. 
  • Khối hành chính quản trị, gồm các phòng làm việc, phòng tiếp khách, kho, xưởng sửa chữa, chỗ nghỉ của nhân viên phục vụ, lái xe, nhà để xe, phòng giặt là, phơi sấy, trạm bơm áp lực, trạm cung cấp nước, phòng điện và các phòng phục vụ khác để đảm bảo hoạt động của khách sạn diễn ra suôn sẻ.

 

Khối chức năng

Quy mô khách sạn

1 sao

2 sao

3 sao

4 sao

5 sao

Khối phòng ngủ

50% - 55%

60% - 65%

60% - 65%

70% - 75%

70% - 75%

Khối phục vụ công cộng

25% - 30%

25% - 30%

25% - 30%

20%

20% - 25%

Khối hành chính quản trị

20%

5 - 15%

5 - 15%

5 - 10%

5%

Tham khảo tỷ trọng chi phí theo các khối chức năng trong suất vốn đầu tư có thể được phân bổ một cách hợp lý để đảm bảo hiệu quả kinh tế và sự hài lòng của khách hàng

Sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn

Định mức vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn được quy định tại Bảng 22 trong tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017. Các tính toán được thực hiện phù hợp với Tiêu chuẩn thiết kế công trình khách sạn TCVN 5065: 1990 “Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định liên quan. 

Đơn vị tính của định mức vốn đầu tư được xác định phù hợp với đơn vị tính quy mô của khách sạn theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5065: 1990, là số giường, trong đó một giường đôi được tính như hai giường đơn. Công trình khách sạn cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc xây dựng và vận hành.

Hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn

Hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn

Khi xác định được định mức vốn đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn cần tiến hành bổ sung, điều chỉnh và quy đổi theo điều kiện cụ thể của công trình, bao gồm việc tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn và các điều kiện xây dựng. 

Đồng thời, việc bổ sung cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn và chỉ tiêu quy hoạch xây dựng đã được duyệt trước đó để đảm bảo rằng công trình được thực hiện theo đúng quy định và đạt được chất lượng cao nhất.