Đánh giá điều chỉnh

Đánh giá điều chỉnh

19.12.2019

UHM Group thực hiện việc đánh giá điều chỉnh định kỳ xuyên suốt quá trình vận hành dự án. Lúc này trong qúa trình hoạt động, một số vấn đề về hệ thống, nhân sự sẽ xuất hiện, nếu không có sự điều chỉnh kịp thời sẽ khiến các vấn đề tồn đọng, khó giải quyết hơn.

 

Bởi vậy ở bước đánh giá điều chỉnh này, UHM Group sẽ luôn theo dõi hoạt động dự án, ghi nhận qúa trình vận hành và đánh giá thường xuyên ưu và nhược điểm, ví dụ:

 

  • Nhân sự đã vận hành đúng quy trình chưa
  • Chế độ chăm sóc khách hàng như thế nào
  • Hoạt động truyền thông đã đảm bảo
  • Khách hàng phản hồi như thế nào
  • Các bộ phận đang gặp vấn đề gì
  • Đã theo đúng lộ trình phát triển chưa
  • Doanh thu đạt bao nhiêu phần trăm theo kế hoạch

 

 

Bài viết khác