Đảm bảo các bộ phận vận hành theo quy trình

Đảm bảo các bộ phận vận hành theo quy trình

19.12.2019

Sau khi các bộ phận đã được setup, áp dụng quy trình hoạt động khoa học thì trong quá trình vận hành, UHM Group sẽ đảm bảo tất cả các bộ phận được hoạt động hiệu quả nhất với quy trình đó. 

 

Cụ thể, UHM Group duy trình tính nghiêm ngặt từ nhân viên đến quản lý, thực hiện giám sát chéo, giám sát phân cấp, đánh giá hiệu quả và sẵn sàng các biện pháp kỉ luật nếu các nhân viên hoặc bộ phận thực hiện sai quy trình.

 

Các bộ phận khách sạn mà UHM Group trực tiếp giám sát hoạt động theo quy trình bao gồm:

 

- Tổng Quản lý Khách sạn

- Bộ phận Tiền sảnh

- Bộ phận Buồng phòng

- Bộ phận F&B

- Bộ phận Bếp

- Bộ phận Giải trí

- Tiếp thị & Bán hàng

- Các bộ phận khác (Hành chính - Nhân sự, An ninh - Kỹ thuật, Quản lý Tài chính)