Đào tạo và nâng cao nghiệp vụ

Đào tạo và nâng cao nghiệp vụ

19.12.2019

Để đảm bảo quy trình bền vững, điều mà UHM Group luôn chú trọng ưu tiên đó là việc nâng cao nghiệp vụ của mỗi cá nhân và bộ phận trong từng giai đoạn hoạt động. Trung bình mỗi năm, mỗi cán bộ nhân viên của các dự án dành hơn 1,000 giờ cho hoạt động đào tạo. 

 

Các hoạt động đào tạo được thực hiện định kì theo quý, tháng, năm theo quy mô. Các chương trình được xây dựng cụ thể cho cá nhân và bộ phận đảm bảo việc tương tác giữa các bên. Trong đó có các yếu tố sau:

 

– Phản hồi: thông tin ngược thông báo kết quả cho học viên kết quả của họ.

– Thực hành: nhằm cải thiện một phản xạ một thói quen làm việc.

– Sự thích hợp: nói lên ý nghĩa của quá trình đào tạo với học viên.

– Sự tham gia: nói lên sự tích cực tham gia của học viên vào quá trình đào tạo

– Ứng dụng những điều học được.