Trường Cao đẳng Thương mại ký kết hợp tác với UHM GROUP

Trường Cao đẳng Thương mại ký kết hợp tác với UHM GROUP

27.09.2021

Trường Cao đẳng Thương mại và UHM GROUP đã long trọng tổ chức buổi lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác.