Bám sát kế hoạch tài chính

Bám sát kế hoạch tài chính

19.12.2019

Trong khi triển khai theo chiến lược kinh doanh, UHM Group luôn đảm bảo ngân sách hoạt động và Marketing phù hợp với chiến lược phát triển, kế hoạch tài chính và giúp đem lại hiệu quả cao cho dự án. Các kế hoạch chi tiết từng hàng mục triển khai, phân tích và báo cáo hiệu quả các hoạt động để có sự điều chỉnh kịp thời.

 

  1. Quản lý ngân sách hoạt động và Marketing

-  Quản lý các khoản chi cho hoạt động quảng cáo, khuyến mãi và các hoạt động khác của khách sạn.

- Phối hợp với bộ phận tài chính để kiểm tra các khoản phí chậm kết chuyển.

- Phối hợp với bộ phận tài chính để xác định phương thức thanh toán sau khi kết thúc hợp đồng.

 

  1. Kiểm soát khả năng sinh lời

- Đánh giá khả năng sinh lợi của các sản phẩm/ dịch vụ, các thị trường, nhóm khách hàng, các kênh phân phối.

- Nắm được những thông tin trên giúp cho việc xác định được sản phẩm và các hoạt động Marketing cần mở rộng, cắt giảm chi phí hay loại bỏ.