Đo lường, đánh giá, báo cáo

Đo lường, đánh giá, báo cáo

19.12.2019

UHM Group thực hiện giám sát và đo lường các hoạt động triển khai, đưa ra những giải pháp kịp thời để đảm bảo các kế hoạch đưa ra đi đúng tiến độ và mục tiêu đề ra. Các hoạt động Marketing, xúc tiến truyền thông được đội ngũ UHM Group triển khai và giám sát liên tục để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp với thực tế, giúp tiết kiệm ngân sách, tạo hiệu quả bền vững. Theo đó các tiêu chí mà team Marketing của UHM Group tiến hành theo dõi định kỳ gồm:

 

  • Độ nhận diện thương hiệu
  • Tỉ lệ chuyển đổi từ độc giả thành lead
  • Tỉ lệ chuyển đổi từ lead thành khách hàng
  • Mức độ tương tác
  • Độ trung thành/giữ chân khách hàng
  • Traffic trang web
  • Số đơn hàng
  • Số khách hàng quay lại, hay số người quay lại website

 

Và từ những số liệu này, mỗi dự án sẽ được đánh giá điều chỉnh để đưa ra chiến lược dài hạn để dự án có thể phát triển hiệu quả hơn nữa.