Xây dựng chiến lược kinh doanh & Marketing

Xây dựng chiến lược kinh doanh & Marketing

19.12.2019

Sau khi rà soát và đánh giá lại hiệu quả của chiến lược Kinh doanh và Marketing ban đầu. Tập đoàn UHM sẽ tiến hành điều chỉnh và xây dựng lại các Quy trình của một chiến lược Kinh doanh và Marketing theo đúng tiêu chuản và tính phù hợp của Dự án.

Xây dựng chiến lược Kinh doanh và Marketing

CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

 1. Cơ câu sản phẩm và dịch vụ
  Xác định được sản phẩm trong kinh doanh khách sạn, xác định được những lợi ích mà sản phẩm của khách sạn mang lại cho khách, thực hiện các nội dung chính của chính sách sản phẩm.

 2. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
  Nhận rõ nhu cầu của khách hàng trong từng phân đoạn thị trường nhằm lựa chọn thị trường mục tiêu giúp doanh nghiệp triển khai một hỗn hợp Marketing thích ứng nhằm thoả mãn những nhu cầu của du khách.

 3. Phân tích và kế hoạch tài chính
  Để đảm bảo ngân sách Marketing phù hợp và đe lại hiệu quả cao. Cần có kế hoạch chi tiết từng hàng mục triển khai, phân tích và báo cáo hiệu quả các hoạt động để có sự điều chỉnh kịp thời.
  + Quản lý ngân sách Marketing
  + Kiểm soát khả năng sinh lời

 4. Phân tích năng lực cạnh tranh
  Đối với thị trường có nhiều đối thủ thì việc phân tích năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp chính xác, cụ thể bao nhiêu càng hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra những kế hoạch, chiến lược kinh doanh, sản phẩm trở lên đúng hướng và phát triển phù hợp. Năng lực cạnh tranh bao gồm nhiều yếu tố và đánh giá dựa trên nguồn lực tổng hợp bao gồm thị trường, nhân sự, vốn, sản phẩm và các yếu tố khác.

 5. Chiến lược thương hiệu và truyền thông
  Xây dựng và phát triển thương hiệu của khách sạn là cung cấp cho khách hàng các lợi ích mà họ thực sự cần dựa vào các điểm mạnh của bạn cho phép bạn mang lại các lợi ích mà khách hàng cần tốt hơn đối thủ cạnh tranh và xác định vị trí của thương hiệu trong tâm trí của du khách.

 6. Xây dựng và tổ chức thực hiện xúc tiến quảng bá
  Xúc tiến là những nỗ lực của doanh nghiệp để thông tin, thuyết phục, nhắc nhở và khuyến khích khách hàng mua sản phẩm cũng như hiểu rõ về sản phẩm của doanh nghiệp giúp bán được nhanh và nhiều sản phẩm.

 7. Giám sát, đo lường và báo cáo
  Thực hiện giám sát và đo lường các hoạt động triển khai, đưa ra những giải pháp kịp thời để đảm bảo các kế hoạch đưa ra đi đúng tiến độ và mục tiêu đề ra. Dưa theo những chỉ tiêu đo lường hiệu quả ban đầu để đo lường và đánh giá cho từng hạng mục.