Vận hành thử nghiệm

Vận hành thử nghiệm

19.12.2019

Sau các quá trình xây dựng, tư vấn, lên kế hoạch triển khai, lúc này dự án bước vào giai đoạn Vận hành thử nghiệm. Điều quan trọng lúc này chính là đảm bảo tất cả các bộ phận, nguồn lực trong và ngoài phối hợp nhuần nhuyễn để giúp dự án vận hành giai đoạn đầu tiên thuận lợi và chuyên nghiệp.

 

Trong đó, có các nội dung công việc như sau:

  1. Xác định công việc hàng ngày

- Lên lịch kiểm tra thường xuyên các hoạt động trong ngày.

- Lập bảng danh mục kiểm tra (checklist).

- Hiện diện tại khách sạn.

- Giám sát và quản lý các hoạt động.

- Khuyến khích, hỗ trợ nhân viên.

  1. Nhận thức về công việc chung

- Theo dõi và giải quyết kịp thời các phàn nàn của khách và nhân viên.

- Giải quyết các công việc trong ngày.

- Lưu ý các sự kiện trong ngày.

- Đánh giá và xử lý phiếu thăm dò nhận xét của khách hàng.

  1. Thực hiện ủy quyền

- Mạnh dạn giao trách nhiệm tạm thời và sự ủy quyền để phát huy năng lực của nhân viên.

- Chỉ rõ nội dung và điều kiện ủy quyền.

- Xác định thời hạn và lý do ủy quyền.

  1. Đảm bảo vai trò của người lãnh đạo

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm và hết mình cho công việc.

- Luôn là tấm gương cho nhân viên.

- Đóng vai trò quan sát viên.

 

Sau quá trình này, dự án có thể bước vào giai đoạn Quản lý vận hành hoặc Bàn giao.