Chiến lược thương hiệu và truyền thông

Chiến lược thương hiệu và truyền thông

05.12.2019

Xây dựng và phát triển thương hiệu của khách sạn là cung cấp cho khách hàng các lợi ích mà họ thực sự cần dựa vào các điểm mạnh của bạn cho phép bạn mang lại các lợi ích mà khách hàng cần tốt hơn đối thủ cạnh tranh và xác định vị trí của thương hiệu trong tâm trí của du khách.

chien luoc thuong hieu va truyen thong

CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1.Xác định tầm quan trọng của thương hiệu

 • Cái tên hay dấu hiệu giúp nhận biết một sản phẩm.
 • Thương hiệu là một thành phần phi vật thể nhưng lại là một thành phần thiết yếu của một doanh nghiệp.
 • Thương hiệu là yếu tố duy nhất tạo ra sự khác biệt giữa các sản phẩm.
 • Thương hiệu nói lên sự tin tưởng và sự an toàn.
 • Giúp chúng ta có được khách hàng trung thành.
 • Thương hiệu là tài sản, nó bảm đảo lợi nhuận tiềm năng cho doanh nghiệp.

2.Xác định mục tiêu của xây dựng và phát triển thương hiệu của khách sạn

 • Xác định cấu trúc nền móng thương hiệu.
 • Định vị thương hiệu.
 • Xây dựng chiến lược thương hiệu.
 • Xây dựng chiến lược truyền thông.
 • Đo lường và hiệu chỉnh.

3.Tổ chức hệ thống nhận diện thương hiệu

 • Cốt lõi của việc xây dựng thương hiệu là cung cấp cho khách hàng các lợi ích mà họ thực sự cần dựa vào các điểm mạnh của bạn cho phép bạn mang lại các lợi ích mà khách hàng cần tốt hơn đối thủ cạnh tranh.
 • Lợi ích cảm tính và lợi ích cảm xúc của thương hiệu đó mang lại cho người tiêu dùng.
 • Niềm tin nào chứng tỏ rằng thương hiệu sẽ mang lại lợi ích cho người dùng.
 • Tóm tắt yếu tố tạo sự khác biệt và đặc trưng, thường được sử như câu slogan của thương hiệu.
 • Xác định vị trí của thương hiệu trong tâm trí của du khách (du khách sẽ nhớ gì về thương hiệu đó).
 • Để xây dựng thương hiệu là nghĩ về lợi thế cạnh tranh của khách sạn và giá trị.
 • Luôn luôn cung cấp những gì thuộc về lợi thế cạnh tranh của bạn, còn được gọi là “giá trị thương hiệu” thực sự được khách hàng coi trọng.