Phân tích về tài chính

Phân tích về tài chính

05.12.2019

Để đảm bảo ngân sách Marketing phù hợp và đe lại hiệu quả cao. Cần có kế hoạch chi tiết từng hàng mục triển khai, phân tích và báo cáo hiệu quả các hoạt động để có sự điều chỉnh kịp thời.

phan tich ve tai chinh

CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1.Quản lý ngân sách Marketing

  • Quản lý các khoản chi cho hoạt động quảng cáo, khuyến mãi và các hoạt động khác của khách sạn.
  • Phối hợp với bộ phận tài chính để kiểm tra các khoản phí chậm kết chuyển.
  • Phối hợp với bộ phận tài chính để xác định phương thức thanh toán sau khi kết thúc hợp đồng.

2.Kiểm soát khả năng sinh lời

  • Đánh giá khả năng sinh lợi của các sản phẩm/ dịch vụ, các thị trường, nhóm khách hàng, các kênh phân phối.
  • Nắm được những thông tin trên giúp cho việc xác định được sản phẩm và các hoạt động Marketing cần mở rộng, cắt giảm chi phí hay loại bỏ.