Giảm sát, đo lường & báo cáo

Giảm sát, đo lường & báo cáo

05.12.2019

Thực hiện giám sát và đo lường các hoạt động triển khai, đưa ra những giải pháp kịp thời để đảm bảo các kế hoạch đưa ra đi đúng tiến độ và mục tiêu đề ra. Dưa theo những chỉ tiêu đo lường hiệu quả ban đầu để đo lường và đánh giá cho từng hạng mục.

giam sat do luong va bao cao

CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN GIÁM SÁT - ĐO LƯỜNG - BÁO CÁO
Các yếu tố quan trọng nhất khi đánh giá và đo lường hiệu quả chiến dịch marketing đa kênh gồm có:

  • Độ nhận diện thương hiệu
  • Tỉ lệ chuyển đổi từ độc giả thành lead
  • Tỉ lệ chuyển đổi từ lead thành khách hàng
  • Mức độ tương tác
  • Độ trung thành/giữ chân khách hàng
  • Traffic trang web
  • Số đơn hàng
  • Số khách hàng quay lại, hay số người quay lại website

Cho dù có là chỉ số gì, doanh nghiệp cũng cần nhớ rằng cần phải đo đếm hiệu quả cho từng nội dung đưa ra trong chiến dịch. Và mỗi nội dung nên được đánh giá hiệu quả bằng ít nhất là 2 yếu tố như trên (hoặc nhiều yếu tố khác nữa). Chẳng hạn, với ví dụ về social media ở trên, bạn có thể chọn ra các yếu tố đo lường hiệu quả là mức độ tương tác và độ nhận diện thương hiệu.