Tuyển dụng & đào tạo

Tuyển dụng & đào tạo

05.12.2019

Tổ chức và tuyển dụng nhân viên là quá trình tìm nguồn nhân lực cho khu Resort. Công việc bao gồm:

 • Lập kế hoạch tuyển dụng;
 • Tìm thị trường lao động đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, tổ chức thông báo công khai, rộng rãi;
 • Tổ chức thi tuyển, phỏng vấn,…để chấp nhân nhân viên mới;
 • Hoàn thành các thủ tục tiếp nhận;
 • Theo dõi trong quá trình thử việc;
 • Chính thức tuyển dụng hoặc cho thôi việc.

tuyen dung va dao tao

I. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tìm nguồn và thu hút ứng viên

 • Lập danh sách nguồn cung cấp các ứng viên bên trong và ngoài khu Resort.
 • Thông báo tuyển dụng nội bộ trước khi quảng cáo ra ngoài công chúng.
 • Nếu nhân viên nội bộ không đủ tiêu chuẩn tuyển dụng, cần giải thích lý do và giúp họ bằng cách đào tạo để họ có thể được tuyển sau này.
 • Lựa chọn và quảng cáo, thông báo nhu cầu tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông.
 • Nội dụng của thông báo gồm: vị trí công việc, số lao động cần tuyển dụng, tiêu chuẩn, thời hạn hợp đồng, mức lương, điều kiện làm việc, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ, địa chỉ liên hệ và một số yêu cầu khác mà khu Resort cho là cần thiết.

2. Sơ tuyển

 • Phỏng vấn sơ bộ để chọn danh sách ngắn (cho phỏng vấn sâu).
 • Hẹn ngày phỏng vấn trực tiếp.
 • Chuẩn bị phòng phỏng vấn.

3. Phỏng vấn sâu

4. Kiểm tra, xác minh kết quả phỏng vấn

5. Ra quyết định tuyển dụng

6. Tiếp nhận nhân viên mới

7. Hợp đồng lao động (luôn kèm theo bảng mô tả công việc)

8. Đánh giá hết thời gian thử việc

9. Đánh giá thành tích làm việc định kỳ

10. Cho thôi việc nhân viên