Diệp Xuân Hảo

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Ban Giám Đốc

Diệp Xuân Hảo

Phó Tổng giám đốc Tài chính

(Đại diện )