Võ Hồng Nam

TẬP ĐOÀN UHM GROUP

Ban Giám Đốc

Võ Hồng Nam

Phó Tổng giám đốc Pháp chế

(Đại diện )