Bộ phận Bếp

Bộ phận Bếp

05.12.2019

Mỗi nhà hàng, khách sạn đều có những tiêu chuẩn nhà bếp nhất định về phong cách cũng như cấu trúc và các quy định trong việc quản lý bộ phận Bếp. Vậy Khách sạn cần có những tiêu chuẩn cho bộ phận bếp để vận hành và đánh giá chất lượng của từng món ăn, nhân viên trong bếp.

xay dung quy trinh bo phan bep

Bộ tiêu chuẩn cho bộ phận Bếp gồm những gì:

 1. Xây dựng thực đơn
 2. Giám sát việc đảm bảo chất lượng an toàn, vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị
 3. Giám sát quy trình chế biến món ăn theo các loại thực đơn
 4. Xây dựng và giám sát tiêu chuẩn trang trí món ăn
 5. Giám sát công tác nhập, xuất, dữ trữ hàng hoá và bảo quản thực phẩm
 6. Giám sát hàng hóa, tài sản của bộ phận Chế biến món ăn
 7. Giám sát nhân viên của bộ phận Chế biến món ăn
 8. Giám sát chi phí của bộ phận Chế biến món ăn
 9. Giám sát tiêu chuẩn chất lượng và định mức kỹ thuật món ăn tại bộ phận Chế biến món ăn
 10. Điều hành công viêc tại Bộ phận Chế biến món ăn
 11. Điều phối hoạt động bộ phận Chế biến món ăn với các bộ phận liên quan