Tiếp thị & Bán hàng

Tiếp thị & Bán hàng

05.12.2019

xay dung quy trinh bo phan tiep thi va ban hang

Với đặc thù ngành dịch vụ, có khá nhiều vị trí trong khách sạn phải làm việc theo ca. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều vị trí công việc làm theo giờ hành chính. Cơ cấu tổ chức trong một khách sạn thường được chia ra nhiều bộ phận khác nhau như: phòng, các nhà hàng & quầy uống, kế toán, tiếp thị thương mại và nhân sự. Trong đó, phòng kinh doanh (Sale & Marketing) là một bộ phận hết sức quan trọng bởi vì nó là cầu nối giữa khách hàng và khách sạn đó. Nếu phòng kinh doanh hoạt động tốt thì khách sạn sẽ đông khách hơn, doanh thu sẽ tăng, từ đó khách sạn mới tồn tại và phát triển được.

UHM GROUP tổ chức, xây dựng các bộ máy phòng ban và cung cấp các nhân sự có chuyên môn cao, thiết lập các tiêu chuẩn đẻ đánh giá hiệu quả của các chiến dịch kinh doanh và tiếp thị.

Tiêu chuẩn của Quản lý Bán - Tiếp thị

 1. Nghiên cứu thị trường
 2. Lập kế hoạch Marketing
 3. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu
 4. Xây dựng và thực hiện chính sách sản phẩm
 5. Định giá sản phẩm
 6. Thiết lập kênh phân phối sản phẩm
 7. Xây dựng và tổ chức thực hiện hình thức xúc tiến quảng bá
 8. Thiết lập trang thông tin đặt phòng qua mạng trực tuyến
 9. Thiết lập quan hệ công chúng
 10. Tổ chức các hoạt động bán hàng
 11. Xây dựng và phát triển thương hiệu
 12. Tối đa hoá doanh thu hàng ngày
 13. Tổ chức sự kiện trong khách sạn
 14. Giám sát tài sản, hàng hóa của bộ phận Bán hàng và tiếp thị
 15. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên của bộ phận Bán hàng và tiếp thị
 16. Giám sát tài chính của bộ phận Bán hàng và tiếp thị
 17. Điều hành công việc hàng ngày tại bộ phận Bán hàng và tiếp thị
 18. Điều phối hoạt động của bộ phận Bán hàng và tiếp thị với các bộ phận liên quan