Các bộ phận khác (Hành chính - Nhân sự, An ninh - Kỹ thuật, Quản lý Tài chính)

Các bộ phận khác (Hành chính - Nhân sự, An ninh - Kỹ thuật, Quản lý Tài chính)

05.12.2019

1. BỘ TIÊU CHUẨN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Một bộ tiêu chuẩn về chính sách, quy định và tiêu chí nhân sự vô cùng quan trọng. Đó là chính sách tác động tới từng cá thể trong doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người nên cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra.

xay dung quy trinh

Tiêu chuẩn của Quản lý nhân sự - Hành chính

 1. Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nguồn nhân lực
 2. Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy
 3. Xây dựng bản mô tả công việc
 4. Tuyển dụng nhân viên
 5. Tổ chức đào tạo và phát triển nhân viên
 6. Đánh giá năng lực làm việc của nhân viên
 7. Phân bổ và Quản lý thời gian biểu làm việc
 8. Xây dựng chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi
 9. Giám sát hệ thống thông tin
 10. Giám sát căn tin phục vụ nhân viên
 11. Đảm bảo an toàn lao động và sức khoẻ nhân viên
 12. Giám sát tài sản của bộ phận Nhân sự hành chính
 13. Giám sát nhân viên bộ phận Nhân sự hành chính
 14. Giám sát công việc hành chính, văn thư lưu trữ
 15. Điều hành công việc hàng ngày tại bộ phận
 16. Điều phối hoạt động bộ phận Nhân sự - Hành chính với các bộ phận liên quan

2. BỘ TIÊU CHUẨN AN NINH - KỸ THUẬT

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (tiêu chuẩn VTOS) – Nghiệp vụ an ninh khách sạn mô tả vị trí công việc cơ bản nhất của nhân viên an ninh/ bảo vệ làm việc tại một khách sạn hoặc cơ sở lưu trú có trách nhiệm ngăn ngừa và phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn về mất mát dưới mọi hình thức và đưa ra hành động xử lý thích hợp.

xay dung quy trinh sop

Nghiệp vụ an ninh khách sạn được thiết kế kết hợp hài hoà với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành du lịch Việt Nam và có thể áp dụng linh hoạt vào các loại hình cơ sở lưu trú khác nhau.

Tiêu chuẩn của Quản lý Cơ sở vật chất và Kỹ thuật

 1. Đảm bảo tính pháp lý của công trình khách sạn
 2. Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật đấu thầu về thiết kế và xây dựng
 3. Giám sát thiết kế và thi công sân vườn
 4. Giám sát hệ thống phòng chống cháy và quy trình an toàn thiết bị kỹ thuật
 5. Giám sát lắp đặt bố trí trang thiết bị khách sạn
 6. Giám sát quá trình vận hành các loại tài sản, thiết bị, công cụ
 7. Giám sát việc sửa chữa, bảo trì tài sản, thiết bị, công cụ
 8. Giám sát tài sản, hàng hóa của bộ phận Cơ sở vật chất kỹ thuật
 9. Lưu trữ, bảo quản, theo dõi hồ sơ tài sản, thiết bị
 10. Giám sát nhân viên của bộ phận Cơ sở vật chất kỹ thuật
 11. Điều hành công việc hàng ngày của bộ phận
 12. Điều phối hoạt động của bộ phận Cơ sở vật chất - kỹ thuật với các bộ phận liên quan

Tiêu chuẩn của Quản lý bộ phận An ninh khách sạn

 1. Đảm bảo các hoạt động an ninh khách sạn
 2. Đảm bảo an toàn khu vực khách sạn
 3. Giám sát các tình huống cứu trợ khẩn cấp
 4. Giám sát hồ sơ của  bộ phận
 5. Giám sát tài sản bộ phận An ninh - An toàn
 6. Giám sát nhân viên
 7. Giám sát thực hiện các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật bộ phận an ninh - an toàn
 8. Điều hành công việc hàng ngày của bộ phân an ninh - an toàn
 9. Điều phố hoạt động an ninh - an toàn với các bộ phận liên quan

3. BỘ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Quản lý tài chính là nền tảng quan trọng cho sự thành công của một doanh nghiệp. Tương tự, những khách sạn thành công nhất hoạt động dựa trên các nguyên tắc quản lý tài chính cơ bản nhằm hỗ trợ việc quản lý lợi nhuận tài sản.

Tiêu chuẩn của Quản lý Tài chính

 1. Lập kế hoạch tài chính
 2. Kiểm toán đêm và báo cáo nhanh cuối ngày
 3. Giám sát các hoạt động thu-chi
 4. Giám sát kho hàng
 5. Giám sát dòng tiền
 6. Giám sát chi phí
 7. Phân tích kết quả kinh doanh của khách sạn
 8. Phân tích tình hình tài chính của khách sạn (tháng, quý, năm)
 9. Giám sát Công nghệ thông tin (I.T)
 10. Giám sát tài sản của bộ phận và khách sạn
 11. Giám sát nhân viên bộ phận
 12. Giám sát thực hiện giao dịch tài chính với đối tác, khách hàng có liên quan
 13. Điều hành công việc hàng ngày tại bộ phận
 14. Điều phối hoạt động bộ phận Tài chính với các bộ phận liên quan