Bộ phận Tiền sảnh

Bộ phận Tiền sảnh

05.12.2019

Dựa theo bộ tiêu chuẩn đánh giá của bộ phận tiền sảnh Quốc tế, UHM GROUP xây dựng lại các tiêu chuẩn theo năng lực phù hợp với từng dự án, đảm bảo tình hiệu quả và phương thức quản lý của Doanh nghiệp.

xay dung quy trinh bo phan tien sanh

Đối với bộ phận lễ tân là bộ mặt của khách sạn và cung cấp các dịch vụ cho khách bao gồm chào khách, đón khách, làm thủ tục cho khách nhận buồng (check-in) và chăm sóc đáp ứng nhu cầu của khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn. Bộ phận lễ tân cung cấp nhiều dịch vụ như đặt buồng, dịch vụ đón tiếp khách, trao đổi thông tin, giao dịch tài chính, hướng dẫn hỗ trợ khách, dịch vụ hành lý và đầu mối liên lạc giữa khách với các bộ phận khác, đặc biệt là bộ phận buồng, nhà hàng và an ninh.

Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) - nghề Lễ tân bao gồm các công việc trong bộ phận lễ tân từ nhân viên lễ tân cho tới quản lý bộ phận lễ tân. Bộ Tiêu chuẩn VTOS nghề Lễ tân cũng bao gồm các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh khách sạn ở địa phương.

 1. Giám sát nghiệp vụ đặt buồng khách sạn
 2. Giám sát nghiệp vụ đăng ký nhận buồng khách sạn
 3. Giám sát nghiệp vụ phục vụ khách hàng trong quá trình lưu trú tại khách sạn
 4. Giám sát nghiệp vụ tổng đài
 5. Giám sát nghiệp vụ hỗ trợ đón tiếp
 6. Giám sát nghiệp vụ quan hệ khách hàng
 7. Giám sát công nghệ thông tin tại bộ phận Tiền sảnh
 8. Giám sát nghiệp vụ bán hàng tại bộ phận Tiền sảnh
 9. Xây dựng kế hoạch mua sắm, giám sát hàng hóa, tài sản tại bộ phận Tiền sảnh
 10. Giám sát nhân viên bộ phận Tiền sảnh
 11. Giám sát thu chi của bộ phận Tiền sảnh
 12. Giải quyết phàn nàn của khách hàng tại bộ phận Tiền sảnh