Tổng Quản lý Khách sạn

Tổng Quản lý Khách sạn

05.12.2019

UHM Group đưa ra các tiêu chuẩn được thiết kế kết hợp hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý khách sạn, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành khách sạn Việt Nam.

Theo tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) – Nghề Quản lý khách sạn bao gồm các nhiệm vụ chính của người quản lý khách sạn từ mức độ nhỏ đến mức độ vừa phải và tập trung vào phát triển năng lực (kỹ năng, kiến thức và thái độ/hành vi) để có thể điều hành khách sạn một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

xay dung quy trinh tong quan ly khach san

Người quản lý khách sạn phải chịu trách nhiệm quản lý hoạt động thường nhật của khách sạn và nhân viên. Họ có trách nhiệm giải trình các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc lập ngân sách và quản lý tài chính, xây dựng kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo tất cả các dịch vụ khách sạn, bao gồm cả bộ phận tiền sảnh (lễ tân, thông tin và hỗ trợ hành lý, đặt giữ buồng), phục vụ nhà hàng và phục vụ buồng.

Các công việc chính của Tổng quản lý Khách sạn:

  1. Xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh
  2. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của khách sạn
  3. Xây dựng các tiêu chuẩn dịch vụ, định mức kỹ thuật và các quy định quản lý của khách sạn
  4. Lãnh đạo và điều hành các hoạt động
  5. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các hoạt động
  6. Đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động
  7. Thiết lập và phát triển quan hệ đối nội
  8. Thiết lập và phát triển quan hệ đối ngoại
  9. Điều hành công việc hàng ngày